دوره آنلاین DBA هوانوردی دانشگاه تهران

مزایای DBA ONLINE AVIATION

  • بهره‌گیری از دوره و منابع تدریسی در شرایط مختلف جفرافیایی
  • بهره‌مندی از متدولوژی تدریس مهارتی محور هوانوردی
  • امکان بازبینی کلاس‌های ضبط شده بصورت نامحدود
  • امکان دسترسی به E.Librery