مزایای باشگاه کسب و کار هوانوردی آنا

  • افزایش تعامل اثر بخش دانش پذیران، کارکنان، اساتید، نمایندگان و شرکای تجاری با موسسه آنا و حفظ وفاداری آنان
  • شناخت مطلوبیت‌ها و علاقه مندی‌های هریک از گروه‌های مخاطب و ارائه پیشنهادات مرتبط بر این اساس
  • کسب آمارهای مفید مدیریتی و بازاریابی از طریق وب سایت برای بهبود مستمر و توسعه
  • افزایش بهروری و خلق تجربیات تازه برای اعضای باشگاه
  • توسعه و خلق خدمات جدید از طریق شناسایی خواست‌ها و نیازهای گروه‌های مخاطب
  • اطلاع رسانی‌های مناسب و به موقع رویدادها و نشست‌های مدیران و رهبران کسب و کار به گروه‌های مختلف