موسسه مدیریت هوانوردی آنا با بهره گیری از اعضای هیئت علمی هوانوردی  و نخبگان هوانوردی در سراسر کشورافتخاردارد تا درزمینه‌های آموزشی، پژوهشی، مشاوره‌ی ارائه خدمات نماید اهم خدمات این موسسه عبارتند از:

 • برگزاری دوره‌های عالی مدیریت کسب و کار هوانوردی (MBAوDBA هوانوردی) در دانشگاه تهران و شیراز
 • برگزاری دوره‌های تخصصی هوانوردی در دانشگاه تربیت مدرس
 • مشاوره تخصصی مدیریتی به مدیران شرکت‌های هواپیمایی در خصوص رفع چالش‌ها و بهبود اقتصادی
 • مشاوره در جهت راه‌اندازی ایرلاین و شرکت‌های جدیدالتاسیس هوانوردی
 • مشاوره در خصوص راه‌اندازی کسب و کارهای نوین هوانوردی
 • مشارکت آموزشی با دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی داخلی و بین المللی در حوزه آموزش و پژوهش
 • مشاوره حقوق هوانوردی به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت‌ها و مراکز هوانوردی
 • مشاوره استخدامی برای متقاضیان و دانشجویان جهت استخدام در شرکت‌های هواپیمایی
 • تهیه طرح توجیهی برای تاسیس ایرلاین وانواع شرکت‌ها و موسسات هوانوردی
 • مشارکت در پروژه‌های هوانوردی با مراکز و شرکت‌ها
 • اعطای نمایندگی به شرکت‌ها وموسسات آموزشی و هوانوردی
 • برگزاری کارگاه‌های تخصصی آموزشی ویژه مدیران و متخصصین صنعت هوانوردی
 • مشاوره و راه اندازی بخش‌های پارتM، پارت 145 و بازرگانی، فنی وتعمیرات،کترینگ، مالی، حقوقی شرکت‌های هواپیمایی
 • تامین نیروی انسانی متخصص در حوزه فنی، عملیات، بازرگانی برای شرکت‌های هواپیمایی
 • انجام کارشناسی ارزش گذاری شرکت‌های هواپیمایی
 • انجام و ارائه برنامه‌ریزی استراتژیک برای شرکت‌های هواپیمایی
 • همکاری با سازمان‌ها و مراکز دولتی و غیر دولتی در خصوص صنعت هوانوردی
 • مشاوره در جهت اخذ مجوزات تاسیس شرکت‌های هواپیمایی، مراکز آموزشی و تعمیراتی هوانوردی
 • همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی داخلی و خارجی جهت تامین نیروی متخصص صنعت هوانوردی
 • همکاری و مشارکت با شرکت‌ها و سازمان‌ها در جهت توسعه ایمنی هوانوردی