عوامل موثر بر کارآمدی شرکت های هواپیمایی

عوامل موثر بر کارآمدی شرکت های هواپیمایی

مدیریت هزینه ها همواره یکی از ارکان اصلی مدیریت ایرلاین ها بوده است.با بیشتر شدن رقابت ها و افزایش فشار های اقتصادی، تقاضا برای سرویس های پریمیوم که بخش اعظم درآمد ایرلاین ها را تشکیل میدهند،کاهش یافته است.پس این سوال بوجود می آید که کدام استراتژی ها برای مدیریت هزینه ایرلاین، بقا و رشد مناسب هستند.یکی از راه هایی که مکررا استفاده شده است بهره بردن از نقاط قوت مدل LCC است.که در آن یا ایرلاین به طور کامل مدل اقتصادی خود را به LCC تغیر میدهد و یا با بنا کردن زیرمجموعه های LCC از مزایای این مدل اقتصادی بهره میبرد. یکی از دیگر روش ها بیشتر کردن سهم ایرلاین از بازار ها با پیوستن به یک اتحاد است.
نشان داده شده که عوامل عملیاتی در سطح خٌرد تاثیرات بسیاری بر کارآمدی و هزینه های ایرلاین دارند.هزینه های ایرلاین ها با افزایش تایپ های مورد استفاده ایرلاین ها بیشتر میشود چرا که با متنوع تر شدن ناوگان هزینه های تعمیر و نگهداری، مدیریت، ایمنی، کروی پرواز و قطعات یدکی نیز افزایش میابد.اما این سوال بوجود آمده است که میزان تنوع ناوگان تا چه حد بر کارآمدی کلی ایرلاین و در ادامه آن بر درآمد موثر است؟
یکی ایراداتی که به مدل LCC گرفته میشود این است که به دلیل تنوع کم تایپ های موجود،فرصت استفاده از بسیاری مسیر ها به دلایل مختلف اعم از مسافت های طولانی و یا مناسب نبودن فرودگاه مورد نظر برای تایپ مورد استفاده از بین میرود.پس در حالی که یکسان بودن تایپ ها موجب کاهش هزینه های عملیاتی میشود،از سوی دیگر موجب از دست رفتن بازار های مختلف و در نتیجه کاهش درآمد می شود.
از عوامل مهم دیگری که بر هزینه های عملیاتی موثرند میتوان به اندازه هواپیما اشاره کرد.مشاهدات نشان میدهند که هواپیما های بزرگتر معمولا کارآمد تر هستند و به نسبت درآمد تولیدی هزینه کمتری را بر ایرلاین تحمیل میکنند.بالا بودن سن متوسط ناوگان نیز از دیگر عوامل ایجاد کننده هزینه های اضافی برای ایرلاین ها است چرا که هواپیما های قدیمی تر مصرف سوخت و هزینه های تعمیر و نگهداری بیشتری دارند.
تحلیل های آماری نشان میدهند که ایرلاین هایی که بیش از اندازه بزرگ میشوند،عملیات های صورت گرفته بیش از حد پیچیده شده و قابلیت کنترل هزینه ها از بین میرود و در نتیجه افزایش کارآمدی ایرلاین غیر ممکن می شود.
برگرفته از کانال خلبان عیسی خان اشتوداخ. نویسنده: احمدرضا میرزاپور