تیم تخصصی موسسه مدیریت هوانوردی آنا با افتخار در:

 • مشاوره تخصصی مدیریتی به مدیران شرکت‌های هواپیمایی در خصوص رفع چالش‌ها و بهبود اقتصادی
 • مشاوره در جهت را ه اندازی ایرلاین و شرکت‌های جدیدالتاسیس هوانوردی
 • مشاوره در خصوص را اندازی کسب و کارهای نوین هوانوردی
 • مشارکت آموزشی با دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی داخلی و بین المللی در حوزه آموزش و پژوهش
 • مشاوره حقوق هوانوردی به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت‌ها و مراکز هوانوردی
 • مشاوره استخدامی برای متقاضیان و دانشجویان جهت استخدام در شرکت‌های هواپیمایی
 • مشاوره در جهت تهیه طرح توجیهی برای تاسیس ایرلاین و انواع شرکت‌ها و موسسات هوانوردی
 • مشاوره در پروژه‌های هوانوردی با مراکز و شرکت‌های هوانوردی
 • مشاوره در جهت اعطای نمایندگی به شرکت‌ها وموسسات آموزشی و هوانوردی
 • مشاوره در جهت برگزاری کارگاه‌های تخصصی آموزشی ویژه مدیران و متخصصین صنعت هوانوردی
 • مشاوره در جهت راه اندازی بخش‌های پارت M، پارت 145 و بازرگانی، فنی وتعمیرات، کترینگ، مالی، حقوقی شرکت‌های هواپیمایی
 • مشاوره در جهت تامین نیروی انسانی متخصص در حوزه فنی، عملیات، بازرگانی برای شرکت‌های هواپیمایی
 • مشاوره انجام کارشناسی ارزش گذاری شرکت‌های هواپیمایی
 • مشاوره انجام و ارائه برنامه ریزی استراتژیک برای شرکت‌های هواپیمایی
 • مشاوره در جهت اخذ مجوزات تاسیس شرکت‌های هواپیمایی، مراکز آموزشی و تعمیراتی هوانوردی
 • مشاوره وهمکاری با دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی داخلی و خارجی جهت تامین نیروی متخصص صنعت هوانوردی
 • مشاوره و همکاری با شرکت‌ها و سازمان‌ها در جهت توسعه ایمنی هوانوردی