چشم انداز

ما بخشی از کائنات هستیم و در جهت تعالی جامعه جهانی در راستا با کائنات به سوی کائنات حرکت می‌کنیم.

 از این رو موسسه مدیریت هوانوردی آنا داراي جايگاه ممتاز در خلق وآموزش علم و فناوري هوانوردی بـوده كـه از نظـر علمـي، در سـطح ملـي و جهانی مرزشــكن و تربيــت كننــده رهبرانی است که باعث  تغییرات  اساسی در دنیا می‌شوند.

ماموریت

1- مأموریت نسبت به جامعه منطقه‌ای و کشوری

 • ایجاد بسترهای لازم در جهت تربیت متخصصان و نخبگانی که بتوانند با ارائه و عملی سازی راهکارهای علمی موجبات رشد و خودکفایی صنعت هوانوردی گردد.
 • فراهم کردن متخصصان، مدیران و رهبران مورد نیاز بخش صنعت هوانوردی
 • توسعه علمی و ترویج محتوای آموزشی تولید شده در جامعه هوانوردی
 • توسعه فناوری‌های کاربردی هوانوردی
 • کارآفرینی و تجاری سازی در صنعت هوانوردی
 • توسعه گری و ارائه خدمات کسب و کار هوانوردی
 • سیاستگذاری نظام‌های نوآوری، اقتصادی و اجتماعی هوانوردی

2- مأموریت نسبت به جامعه جهانی و بین المللی

 • اثرگذاری و جهت دهی رشد علمی و فناوری در جامعه جهانی هوانوردی
 • کمک به توسعه ایمنی و اقتصاد صنعت هوانوردی بین المللی

اهداف و مقاصد کلی موسسه مدیریت هوانوردی آنا

 • کسب جایگاه شایسته و درخور شأن موسسه در کشور، منطقه و جهان
 • ایجاد محیط یادگیری پویا، خلاق و نوآور و ارتقای کیفیت و متحول نمودن امور آموزشی و پژوهشی
 • پرداختن به برترین تکنولوژی های موجود برای بالا بردن کیفیت آموزش هوانوردی
 • همگام شدن با تحولات علمی جهان و ایفای نقش موثر در عرصه‌های جهانی، کسب فناوری‌های نوین وکاربردی کردن و تجاری‌سازی دستاوردهای علمی و پژوهشی هوانوردی
 • ایجاد و حفظ تعاملات و ارتباطات سازنده در راستای فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی با سازمان‌های دولتی، خصوصی و موسسات غیرانتفاعی و نیز نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در کشور
 • افزایش سهم موسسه در تولید، توسعه و انتقال علم و فناوری و ارتباط و همکاری با مراکز علمی، دانشگاهی و فرهنگی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی
 • تحول مدیریتی و ساختاری، اصلاح تشکیلات و فرآیندها و بهبود مستمر آن، جهت بهره‌گیری موثر از امکانات و منابع