کالاهای خطرناک و ممنوعه در هواپیما

کالاهای خطرناک و ممنوعه در هواپیما

کالاهای خطرناک

به طور معمول کالاهای خطرناک نباید توسط مسافر در جامه دان تحویلی به کانتر پذیرش و یا به عنوان بار همراه به داخل کابین حمل شود. حمل اینگونه کالاها با هواپیما صرفاً به عنوان بار دارای بارنامه و بر اساس شرایط و مقررات ویژه مقدور می باشد.

**مسافر مجاز است داروها و لوازم آرایشی به مقدار محدود و مورد نیاز در طی سفر حمل نماید، مانند اسپرهای مو، عطر وداروهای حاوی الکل.
کالای خطرناک، شامل هر کالایی است که به جان و اموال مسافرین و خدمه پرواز یا بدنه هواپیما آسیب برساند.

 • مواد منفجره و لوازم آتش بازی
 • گازهای تحت فشار، آتش زا و غیره، لوازم سفری آتش زا مانند گاز سفری
 • سیلندرهای گاز تحت فشار و سوخت فندک
 • گازهای فوق سرد شده، نیتروژن مایع
 • مایعات آتش زا، رنگ، تینر، محلول ها، آستون، انواع پاک کننده ها، چسبهای آب بند، درزگیر و رزین ها
 • جامدات و مواد آتش زا و کبریت
 • مواد اکسیدکننده و اکسید شونده از قبیل سفید کننده ها و پاک کننده ها
 • مولدهای اکسیژن شیمیایی، بادکننده های کیسه های هوا، واحدهای کیسه هوا
 • دی اکسیدکربن (یخ خشک)، اکسیژن مایع سرد شده
 • لوازم اطفاء حریق
 • آلات صنعتی از قبیل فشارسنج، کلیدهای جیوه ای، لوازم یکسو کننده برق
 • آرسنیک، سموم دفع آفات نباتی، گاز اشک آور
 • هر نوع چراغ قوه
 • مواد عفونی، مواد حامل ویروس و باکتری که انسان و حیوان را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
 • مواد رادیواکتیو، آلاتی که دارای منبع رادیواکتیو جهت تحقیقات ایزوتوپ های رادیواکتیو می باشند.
 • مواد سمی و مسموم
 • باتریهای الکتریکی