کاهش حس چشایی هنگام پرواز!

کاهش حس چشایی هنگام پرواز!

کاهش حس چشایی هنگام پرواز

ممکن است برای شما هم پیش آمده باشد که حس کنید غذا های هواپیما بی مزه است! اما واقعیت چیز دیگریست.
در هواپیما فشار هوا کمتر از حالت عادی شما روی زمین است.
همچنین خشکی هوای درون هواپیما باعث می شود حس چشایی شما دچار اختلال شود. در این شرایط بینی شما نیز به خوبی همیشه کار نمی کند، و همین دلیلی می شود برای اینکه شما طعم اصلی غذا ها را متوجه نشوید.
جالب است بدانید که سر و صدای داخل هواپیما نیز در کاهش حس چشایی شما موثر است.
همه این عوامل در کنار هم باعث می شود حس چشایی شما تا یک سوم حالت طبیعی کاهش بیابد.

منبع: spoon university